Mentalbeskrivning
Korning
Datum 2014-07-10
Samarbete Fö 10
Samarbete TL 16
Gripa ta tag 5m 15
Gripa ta tag 40m 15
Gripa hålla 5m 09
Gripa hålla 40m 12
Gripa slita dra 5m 10
Gripa slita dra 40m 10
Förföljande 10
Förföljande gripande 09
Uthållighet 18
Social självsäkerhet 40
Social nyfikenhet 40
Socialt samspel 08
Handlingsförmåga 20
Anpassningsförmåga 30
Koncentration 20
Avreaktion 20
Minnesbilder 15
Rädsla 08
Aggressivitet 12
Nyfikenhet 16
Skott 05
Imponer/hot 05
Delpoäng 1 134
Delpoäng 2 221
Poäng 355
Godkänd mentaltest Ja
MH
Datum 2013-05-15
1a KONTAKT Hälsning 4
1b KONTAKT Samarbete 4
1c KONTAKT Hantering 4
2a LEK 1 Leklust 5
2b LEK 1 Gripande 4
2c LEK 1 Dragkamp 3
3a JAKT Förföljande 4/4
3b JAKT Gripande 4/5
4 AKTIVITET  3
5a AVST.LEK Intresse 4
5b AVST.LEK Hot/Agg. 1
5c AVST.LEK Nyfikenhet 1
5d AVST.LEK Leklust 1
5e AVST.LEK Samarbete 1
6a ÖVERASKN. Rädsla 3
6b ÖVERASKN. Hot/Agg. 1
6c ÖVERASKN. Nyfikenhet 3
6d ÖVERASKN. Kvarst. rädsla 1
6e ÖVERASKN. Kvarst. intresse 2
7a LJUDKÄNSL. Rädsla 5
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet 2
7c LJUDKÄNSL. Kvarst. rädsla 1
7d LJUDKÄNSL. Kvarst. intresse 1
8a SPÖKEN Hot/Agg. 1
8b SPÖKEN Kontroll 3
8c SPÖKEN Rädsla 3
8d SPÖKEN Nyfikenhet 4
8e SPÖKEN Kontakt 3
9a LEK 2 Leklust 5
9b LEK2 Gripande 3
10 SKOTT  1