Mentalbeskrivning
Datum: 1998-10-04 | Arrangör: Waxholm
 
Mentala egenskaper Bedömning Värdetal Poäng
I. Tillgänglighet
koeff: 15
Mindre tillgänglig +2 30p
II. Kamplust, jakt
koeff: 8
Liten -1 -8p
III. Kamplust, social
koeff: 6
Liten +1 6p
IV. Temperament
koeff: 10
Livlig +3 30p
V. Skärpa
koeff: 5
Måttlig utan kvarstående aggressivitet +3 15p
VI. Försvarslust
koeff: 5
Liten +1 5p
VII. Nervkonstitution
koeff: 35
Nervösa tendenser +1 35p
VIII. Hårdhet
koeff: 8
Något vek +2 16p
IX. Dådkraft
koeff: 8
Liten -1 -8p
X. Skottfasthet Skottfast   +
Summa: 137p
Minskningstal: -16p
Slutpoäng: 121p
[Tillbaka]