Mentalbeskrivning
Datum: 2001-09-21 | Arrangör: Fagersta
 
Mentala egenskaper Bedömning Värdetal Poäng
I. Tillgänglighet
koeff: 15
Öppen tillgänglig +3 45p
II. Kamplust, jakt
koeff: 8
Stor +3 24p
III. Kamplust, social
koeff: 6
Liten +1 6p
IV. Temperament
koeff: 10
Livlig +3 30p
V. Skärpa
koeff: 5
Liten utan kvarstående aggressivitet +1 5p
VI. Försvarslust
koeff: 5
Liten +1 5p
VII. Nervkonstitution
koeff: 35
Relativt nervfast +2 70p
VIII. Hårdhet
koeff: 8
Måttligt hård +3 24p
IX. Dådkraft
koeff: 8
Sto +2 16p
X. Skottfasthet Skottfast   +
Summa: 225
Minskningstal: -
Slutpoäng: 225p
[Tillbaka]