Mentalbeskrivning - MH, Finlandskullen
  Terve Kiitos Tila Sisu Kaksi Vimma Rakki
DATUM
PLATS
2017-07-07
Ånge
2017-07-07
Ånge
  2017-07-07
Ånge
2018-11-03
Kungsbacka
2017-07-07
Ånge
2018-03-25
Uddevalla
  Känd mental status Känd mental status Känd mental status
Testledaren avbryter
Känd mental status Känd mental status Känd mental status Känd mental status
1a KONTAKT Hälsning 4 4   4 4 5 2
1b KONTAKT Samarbete 3 3   3 3 3 3
1c KONTAKT Hantering 1 4   2 1 4 3
2a LEK 1 Leklust 3 4   3 5 3 4
2b LEK 1 Gripande 3 4   3 4 4 4
2c LEK 1 Dragkamp 2 3   1 3 5 5
3a JAKT Förföljande 1/1 4/4   3/4 3/4 3/4 4/4
3b JAKT Gripande 1/1 4/5   3/5 3/5 3/4 5/5
4 AKTIVITET  3 3   3 3 4 4
5a AVST.LEK Intresse 3 3   1 3 4 3
5b AVST.LEK Hot/Agg. 1 1   1 5 2 5
5c AVST.LEK Nyfikenhet 1 1   1 1 5 1
5d AVST.LEK Leklust 1 1   1 1 5 1
5e AVST.LEK Samarbete 1 1   1 1 3 1
6a ÖVERASKN. Rädsla 2 3   2 2 3 3
6b ÖVERASKN. Hot/Agg. 1 2   1 3 2 2
6c ÖVERASKN. Nyfikenhet 2 3   2 3 1 2
6d ÖVERASKN. Kvarst. rädsla 1 2   1 1 1 1
6e ÖVERASKN. Kvarst. intresse 1 1   1 3 1 2
7a LJUDKÄNSL. Rädsla 4 3   3 3 3 3
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet 5 5   3 5 2 4
7c LJUDKÄNSL. Kvarst. rädsla 1 1   2 1 1 1
7d LJUDKÄNSL. Kvarst. intresse 3 1   1 2 1 1
8a SPÖKEN Hot/Agg. 3 2   2 3 5 3
8b SPÖKEN Kontroll 3 4   4 5 3 5
8c SPÖKEN Rädsla 5 4   5 4 3 3
8d SPÖKEN Nyfikenhet 1 4   2 3 1 2
8e SPÖKEN Kontakt 2 4   4 1 1 1
9a LEK 2 Leklust 3 4   3 5 3 4
9b LEK2 Gripande 2 3   4 5 4 5
10 SKOTT  1 1   1 2 1 1
[Tillbaka]