Mentalbeskrivning - MH, Danskullen
  Bolero Flamenco Pasodoble Quickstep Rumba Polka
1a KONTAKT Hälsning 4 4 5 4 4 4
1b KONTAKT Samarbete 1 3 4 3 4 1
1c KONTAKT Hantering 3 4 4 3 3 3
2a LEK 1 Leklust 5 5 5 5 5 4
2b LEK 1 Gripande 3 5 3 4 5 5
2c LEK 1 Dragkamp 5 3 5 5 3 5
3a JAKT Förföljande 3/4 4/3 4/4 4/1 3/3 4/4
3b JAKT Gripande 4/2 4/5 4/4 2/1 1/2 4/4
4 AKTIVITET  2 4 2 4 3 4
5a AVST.LEK Intresse 3 4 3 2 3 2
5b AVST.LEK Hot/Agg. 1 4 1 4 1 4
5c AVST.LEK Nyfikenhet 1 1 3 1 5 2
5d AVST.LEK Leklust 1 1 3 1 5 3
5e AVST.LEK Samarbete 1 1 3 1 3 3
6a ÖVERASKN. Rädsla 3 3 3 3 2 3
6b ÖVERASKN. Hot/Agg. 2 4 3 3 2 3
6c ÖVERASKN. Nyfikenhet 3 3 4 3 3 4
6d ÖVERASKN. Kvarst. rädsla 1 2 1 1 2 1
6e ÖVERASKN. Kvarst. intresse 3 3 1 1 1 1
7a LJUDKÄNSL. Rädsla 3 2 3 3 1 1
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet 5 4 5 5 5 5
7c LJUDKÄNSL. Kvarst. rädsla 1 1 1 1 1 1
7d LJUDKÄNSL. Kvarst. intresse 3 1 2 1 1 3
8a SPÖKEN Hot/Agg. 3 3 1 1 2 2
8b SPÖKEN Kontroll 4 5 4 4 3 3
8c SPÖKEN Rädsla 5 1 1 1 5 1
8d SPÖKEN Nyfikenhet 1 5 2 4 1 4
8e SPÖKEN Kontakt 3 4 4 4 1 4
9a LEK 2 Leklust 4 4 4 5 5 5
9b LEK2 Gripande 3 5 5 5 5 5
10 SKOTT 1 1 1 1 1 1
[Tillbaka]