Mentaltest, Korning - Ullhedens M-kull
  Mysko Muscot Miranda Mixa Mocca Mischa
Datum     2008-06-08 2008-06-08    
Samarbete Fö     4 1    
Samarbete TL     5 1    
Gripa ta tag 5m     4 1    
Gripa ta tag 40m     4 1    
Gripa hålla 5m     5 1    
Gripa hålla 40m     3 1    
Gripa slita dra 5m     3 1    
Gripa slita dra 40m     3 1    
Förföljande     4 5    
Förföljande gripande     2 2    
Uthållighet     2 4    
Social självsäkerhet     2 4    
Social nyfikenhet     2 3    
Socialt samspel     2 1    
Handlingsförmåga     2 2    
Anpassningsförmåga     3 3    
Koncentration     2 3    
Avreaktion     4 4    
Minnesbilder     2 3    
Rädsla     3 3    
Aggressivitet     3 3    
Nyfikenhet     4 3    
Skott     5 4    
Poäng     342p 284p    
Godkänd mentaltest     JA NEJ