Mentaltest, Korning - Drink-kullen
  Raki Sambuca Ouzo Absinthe
Testdatum
Plats
    2013-07-21
Skåne
2012-09-16
Borlänge
Exteriörbeskrivning        
Samarbete Fö     4 4
Samarbete TL     2 4
Gripa ta tag 5m     4 3
Gripa ta tag 40m     3 3
Gripa hålla 5m     5 3
Gripa hålla 40m     5 3
Gripa slita dra 5m     5 4
Gripa slita dra 40m     4 3
Förföljande     5 5
Förföljande gripande     4 3
Uthållighet     2 4
Social självsäkerhet     3 3
Social nyfikenhet     3 4
Socialt samspel     1 2
Handlingsförmåga     3 3
Anpassningsförmåga     5 5
Koncentration     2 3
Avreaktion     2 2
Minnesbilder     3 2
Rädsla     2 2
Aggressivitet     4 4
Nyfikenhet     2 2
Skott     4 5
Imponer-/hotbeteenden       5
Poäng del 1       120
Poäng del 2       253
Poäng totalt     349 374
Godkänd mentaltest     Godkänd Godkänd