Bilder från Buskullens MH

Skoj Kontakt
Skoj tar sig en promenad under momentet "Kontakt"

Toka kontakt
Toka har bra kontakt

Galej - kontakt
Galej och momentet "Kontakt"

Stoja - Kontakt
Stoja söker "Kontakt"

Galej - Avståndslek
Galej under avståndsleken

Toka avståndslek
Toka vid avståndsleken

Toka vid överraskningsmomentet
Toka vid överraskningsmomentet - "dumpen"

Galej - spöken
Galej och spökena

Stoja - Spöken
Stoja har koll på spökena

Toka & Spökena
Toka och spökena


Skoj och spökena